Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Thủ Đức. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây

Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Thủ Đức Năm 2022

Giáo Hạt: Thủ Đức

51 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu Quận Thủ Đức

Quan Thầy:

Số Điện Thoại: 3896 0803

Nhà thờ Thủ Đức; Giáo xứ Thủ Đức;Giáo họ Thủ Đức; Lịch lễ Thủ Đức; Lịch lễ nhà thờ Thủ Đức;Giờ lễ nhà thờ Thủ Đức; Giờ lễ Thủ Đức; Thánh lễ Thủ Đức; Giáo lý nhà thờ Thủ Đức; Giáo lý Thủ Đức

Chuyên Mục

Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo

  • Cung cấp thông tin về lịch lễ giáo xứ giáo họ của bạn tại đây: https://forms.gle/RHnXkuJ1eZZHzw5d8
  • Chia sẻ lịch học giáo lý hôn nhân, dự tòng của bạn tại đây: https://forms.gle/NAu2UBRgdzPEJ7wB7