Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây

Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang Năm 2022

Giáo Hạt: Thủ Đức

32 đường 25, KP.1, P.Linh Đông Quận Thủ Đức

Quan Thầy:

Số Điện Thoại: 3897 1012

Giờ Lễ Nhà Thờ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang:

Nhà thờ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang; Giáo xứ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang;Giáo họ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang; Lịch lễ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang; Lịch lễ nhà thờ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang;Giờ lễ nhà thờ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang; Giờ lễ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang; Thánh lễ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang; Giáo lý nhà thờ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang; Giáo lý Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang

Chuyên Mục

Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo

  • Cung cấp thông tin về lịch lễ giáo xứ giáo họ của bạn tại đây: https://forms.gle/RHnXkuJ1eZZHzw5d8
  • Chia sẻ lịch học giáo lý hôn nhân, dự tòng của bạn tại đây: https://forms.gle/NAu2UBRgdzPEJ7wB7