Đây là chuỗi video NHỮNG ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA CHÚA GIÊSU ( SUY NIỆM ) của website thanhcamoi.com. Chúng tôi tổng hợp những video NHỮNG ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA CHÚA GIÊSU ( SUY NIỆM ) hay, ý nghĩa đến quý vị.

NHỮNG ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA CHÚA GIÊSU ( SUY NIỆM )

Nội dung video NHỮNG ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA CHÚA GIÊSU ( SUY NIỆM ) 

Ai mang kiếp người cũng phải đương đầu với ba thù : xác thịt, thế gian, ma quỷ. Đức Giêsu cũng phải trải qua những đau khổ này, nhưng không hề phạm tội (x Dt 4,15 : Bài đọc II ). Bài ca thứ tư về người tôi tớ Giavê diễn tả đời phục vụ của Đức Giêsu: “Ngài bị người đời khinh dể ruồng rẫy, đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không muốn nhìn, nhưng sự thật Ngài mang lấy bệnh tật của nhân loại, gánh chịu những đau khổ của chúng ta, thế mà chúng ta lại tưởng Ngài bị Thiên Chúa phạt cách nhục nhã ê chề. Bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca ; như chiên bị đem đi làm thịt chẳng hề mở miệng. Người bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, Người bị chôn cất giữa bọn gian ác”

https://www.facebook.com/T%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-109683277399046/
Mail : hamary66@gmail.com

#conggiao #chuagiesu #suyniem #daukhotrienmien #tinlanh #thienchua

Hình ảnh về NHỮNG ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA CHÚA GIÊSU ( SUY NIỆM ) 

Chủ đề tìm kiếm NHỮNG ĐAU KHỔ TRIỀN MIÊN CỦA CHÚA GIÊSU ( SUY NIỆM ) 

[video-tag]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.