Download_ Trọn bộ Kinh thánh mp3
Download_ Trọn bộ Kinh thánh mp3

Xin đừng quên chia sẻ lại để giúp mọi người đến tải Kinh thánh về nghe nhé! Cám ơn bạn!

Cựu ước mp3 _ file zip

1Các vua

1Sa mu ên

1Sử ký

2 Cac vua 

2Sa mu ên

2Sử ký

A ghê

A mốt

Áp đia

Na hum

Các quan xét

Ca thương

Châm ngôn

Đa ni ên

Dân số ký

Ê sai

Ê xê chi ên

ê xơ ra

ê xơ tê

Phục truyền luật lệ ký

Giê rê mi

Giô ên

Giô na

Gióp

Giô suê

Ha ba cúc

Lê vi

Ma la chi

Mi chê

Ru tơ

Nê hê mi

Nhã ca

Ô sê

Sáng thế ký

Thi thiên

Truyền đạo

Xuất ê díp tô ký

Xa cha ri

Sô phô ni

Tân ước mp3 _ file zip

1Cô rinh tô

1Giăng

1Phi e rơ

1Tê sa lô ni ca

1Ti mô thê

2Cô rinh tô

2Giăng

2Phi e rơ

2Tê sa lô ni ca

2Ti mô thê

3Giăng

Co lo se

Công vụ

E phô sô

Ga la ti

Gia cơ

Giăng

Giu de

Hê bơ rơ

Khải huyền

Lu ca

Mác

Ma thi ơ

Phi lê môn

Phi líp

Rô ma

Tít

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!