Đây là chuỗi video Thánh Ca Nguyễn Sang | Album Vol 14 Cung Đàn Thánh – Thánh Ca Hay Nhất Lm Nguyễn Sang của website thanhcamoi.com. Chúng tôi tổng hợp những video Thánh Ca Nguyễn Sang | Album Vol 14 Cung Đàn Thánh – Thánh Ca Hay Nhất Lm Nguyễn Sang hay, ý nghĩa đến quý vị.

Thánh Ca Nguyễn Sang | Album Vol 14 Cung Đàn Thánh – Thánh Ca Hay Nhất Lm Nguyễn Sang

Nội dung video Thánh Ca Nguyễn Sang | Album Vol 14 Cung Đàn Thánh – Thánh Ca Hay Nhất Lm Nguyễn Sang 

Thánh Ca Nguyễn Sang | Album Vol 14 Cung Đàn Thánh – Thánh Ca Hay Nhất Lm Nguyễn Sang

Album Thánh Ca Vol 14: Cung Đàn Thánh – Lm Nguyễn Sang

1. Giới Thiệu (Cung Đàn Thánh) – Lm. JB Nguyễn Sang
2. Con Dâng Chúa (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
3. Cho Con Biết Yêu Thương (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
4. Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
5. Lắng Nghe Lời Chúa (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
6. Khúc Cảm Tạ (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
7. Ave Maria (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
8. Trông Cậy Chúa (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
9. Ca Khúc Trầm Hương (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
10. Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
11. Trái Tim Chúa (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
12. Kinh Hòa Bình (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
13. Cầu Cho Cha Mẹ 8 (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang
14. Tiếng Gọi Fatima (Hòa Tấu) – Lm. JB Nguyễn Sang

Xem thêm các Album của Lm Nguyễn Sang

+ Album Thánh Ca Vol 1: Dấu Ấn – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=xNUg9L7np9o
+ Album Thánh Ca Vol 2: Cùng Mẹ Con Dâng – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=kV201MwT4oU
+ Album Thánh Ca Vol 3: Phù Vân – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=3xEm7wO-urE
+ Album Thánh Ca Vol 4: Đêm Tình Thánh – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=s6Cab0IAzj0
+ Album Thánh Ca Vol 5: Tấm Bánh Cho Đời – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=K-F3-4JiNrc
+ Album Thánh Ca Vol 6: Lòng Chúa Xót Thương – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=4R58VAqCyd0
+ Album Thánh Ca Vol 7: Lời Tạ Tội Của Đá – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=VdVgScXxfes
+ Album Thánh Ca Vol 8: Ngày Trở Về – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=93EqXpUrvBk
+ Album Thánh Ca Vol 9: Chỉ Có Một Trên Đời – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=RrUiUCnTuok
+ Album Thánh Ca Vol 10: Giờ Thứ 9 – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=4-2eyvChi_U
+ Album Thánh Ca Vol 11: Tiếng Gọi FATIMA – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=I9a-35OEqRg
+ Album Thánh Ca Vol 12: Xin Là Muối Men – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=PgoeWxJ59kc
+ Album Thánh Ca Vol 13: Giuse Người Công Chính – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=nn4fqM0MYJM
+ Album Thánh Ca Vol 15: Adam Eva – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=ZAIxD7v0H-g
+ Album Thánh Ca Vol 16: Thiên Đường Ca – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=alFzOq-9Dsc
+ Album Thánh Ca Vol 17: Con Dâng Chúa – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=NCQI1cok0yo
+ Album Thánh Ca Vol 18: Lời Kinh Đêm – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=tqrxrWo9Co8
+ Album Thánh Ca Vol 19: Chút Tình Con Thơ – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=h-imEnHC4II
+ Album Thánh Ca Vol 20: Bê Lem Xưa – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=P23W6FE6das
+ Album Thánh Ca Vol 21: Chặng Thứ 12 – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=G51lQxx8sVw
+ Album Thánh Ca Vol 22: Máu Và Nước – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=qSeDqYhI_Io
+ Album Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=n2hImKJf8l4

Hình ảnh về Thánh Ca Nguyễn Sang | Album Vol 14 Cung Đàn Thánh – Thánh Ca Hay Nhất Lm Nguyễn Sang 

Chủ đề tìm kiếm Thánh Ca Nguyễn Sang | Album Vol 14 Cung Đàn Thánh – Thánh Ca Hay Nhất Lm Nguyễn Sang 

Album Thánh Ca Vol 14: Cung Đàn Thánh – Lm Nguyễn Sang, Album Vol 14: Cung Đàn Thánh, Album Vol 14, Cung Đàn Thánh – Lm Nguyễn Sang, Lm Nguyễn Sang, thánh ca nguyễn sang, Nhạc thánh ca, Maria, Thiên Chúa, Thánh Ca, NhacThanhCa, Công giáo, Thánh Ca tuyển chọn, Thánh Ca Việt Nam, NhacThanhCa10, thánh ca công giáo, tuyển tập thánh ca, thánh ca hay, Thánh Ca về Chúa, Thánh ca dâng mẹ, Thánh ca Mẹ Maria, nhạc chúa hay nhất, Giêsu, Mẹ Maria, LmNguyenSang,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.