Đây là chuỗi video TÌM HIỂU SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TU TRIỀU VÀ TU DÒNG của website thanhcamoi.com. Chúng tôi tổng hợp những video TÌM HIỂU SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TU TRIỀU VÀ TU DÒNG hay, ý nghĩa đến quý vị.

TÌM HIỂU SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TU TRIỀU VÀ TU DÒNG

Nội dung video TÌM HIỂU SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TU TRIỀU VÀ TU DÒNG 

“Tu Triều” và “Tu Dòng” đều là “đi tu”, nghĩa là bước theo Chúa Kitô và sống độc thân trong bậc sống của mình. Nói cách khác, “Triều và Dòng” là sự phân biệt về hai lối sống tu trì khác nhau trong Giáo Hội. Ta có thể dựa trên vài tiêu chuẩn như: Chương Trình Huấn Luyện; Trực Thuộc và Công Việc Mục Vụ; Lời Khấn; và Đời Sống, để giúp ta nhận ra sự khác biệt giữa tu triều và tu dòng.
Nguồn: LM. Quản Nhiệm Phanxicô Xavier Trần Quốc Tuấn
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Atlanta, Georgia
#TuTrieu, #Tudong, #tutrieuvatudong, #tusi, #linhmuc

Hình ảnh về TÌM HIỂU SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TU TRIỀU VÀ TU DÒNG 

Chủ đề tìm kiếm TÌM HIỂU SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TU TRIỀU VÀ TU DÒNG 

tìm hiểu ơn gọi, TÌM HIỂU SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TU TRIỀU VÀ TU DÒNG, tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa tu triều và tu dòng, giống nhau, khác nhau, tu triều, tu dòng, tu triều là gì, tu dòng là gì, tu triều tu dòng khác nhau thế nào,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.