Đây là chuỗi video Tìm hiểu về Đạo Công giáo tại Việt Nam của website thanhcamoi.com. Chúng tôi tổng hợp những video Tìm hiểu về Đạo Công giáo tại Việt Nam hay, ý nghĩa đến quý vị.

Tìm hiểu về Đạo Công giáo tại Việt Nam

Nội dung video Tìm hiểu về Đạo Công giáo tại Việt Nam 

Đạo Công giáo là tôn giáo có mặt ở Việt Nam gần 5 thế kỷ (1533 – 2021), có số lượng tín đồ lớn thứ hai ở Việt Nam (sau Phật giáo). Bài viết này xin được khái quát một số nét cơ bản về đạo Công giáo ở Việt Nam theo 4 giai đoạn

https://www.facebook.com/T%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-109683277399046/
Mail : hamary66@gmail.com

#conggiao #chuagiesu #khaiquat #lichsu #phattrien #đạo #cônggiáo #kháiquát #lịchsử #truyềngiáo #pháttriển #tinlành #chúagiê-su

Hình ảnh về Tìm hiểu về Đạo Công giáo tại Việt Nam 

Chủ đề tìm kiếm Tìm hiểu về Đạo Công giáo tại Việt Nam 

Khái quát về lịch sử truyền giáo và phát triển đạo Công giáo ở Việt Nam, khái quát về lịch sử truyền giáo và phát triển đạo công giáo ở việt nam, lịch sử việt nam, khái quát, lịch sử truyền giáo, phát triển đạo công giáo, phát triển, đạo công giáo, Việt Nam, lịch sử, truyền giáo,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.