Đây là chuỗi video Biết Bao Ân Tình – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm của website thanhcamoi.com. Chúng tôi tổng hợp những video Biết Bao Ân Tình – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm hay, ý nghĩa đến quý vị.

Biết Bao Ân Tình – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm

Nội dung video Biết Bao Ân Tình – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm 

Biết Bao Ân Tình
Sáng tác : Lm Nguyễn Duy
Trình bày : Ca Đoàn Thông Vi Vu
Tại Giáo xứ Tịnh Lâm
Thánh lễ : Kỷ niệm 12 năm Linh mục của Cha sở Giáo xứ Tịnh Lâm.

Hình ảnh về Biết Bao Ân Tình – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm 

Chủ đề tìm kiếm Biết Bao Ân Tình – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm 

[video-tag]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.