Đây là chuỗi video Hòa Khúc Tạ Ơn – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm của website thanhcamoi.com. Chúng tôi tổng hợp những video Hòa Khúc Tạ Ơn – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm hay, ý nghĩa đến quý vị.

Hòa Khúc Tạ Ơn – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm

Nội dung video Hòa Khúc Tạ Ơn – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm 

Hòa Khúc Tạ Ơn
Sáng tác : Hoàng Nam
Trình bày : Ca Đoàn Thông Vi Vu
Tại Giáo xứ Tịnh Lâm
Thánh lễ : Kỷ niệm 12 năm Linh mục của Cha sở Giáo xứ Tịnh Lâm.

Hình ảnh về Hòa Khúc Tạ Ơn – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm 

Chủ đề tìm kiếm Hòa Khúc Tạ Ơn – Ca Đoàn Thông Vi Vu – Giáo xứ Tịnh Lâm 

[video-tag]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.