Đây là chuỗi video Thánh Ca Nguyễn Sang | Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang của website thanhcamoi.com. Chúng tôi tổng hợp những video Thánh Ca Nguyễn Sang | Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang hay, ý nghĩa đến quý vị.

Thánh Ca Nguyễn Sang | Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang

Nội dung video Thánh Ca Nguyễn Sang | Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang 

Thánh Ca Nguyễn Sang | Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang

1. Chút Lòng Son – Giới Thiệu
2. Lễ Hy Sinh – Lm Nguyễn Sang 04:44
3. Dưới Áo Mẹ Từ Bi – Lm Nguyễn Sang 09:01
4. Bông Hồng Dâng Mẹ – Lm Nguyễn Sang 13:29
5. Cho Con Vững Tin – Lm Nguyễn Sang 17:51
6. Lòng Mẹ – Lm Nguyễn Sang 22:29
7. Dao Ca Mẹ Dịu Hiền – Lm Nguyễn Sang 27:44
8. Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang 33:01
9. Trung Kiên Chờ Mẹ – Lm Nguyễn Sang 37:45
10. Con Dâng Chúa – Lm Nguyễn Sang 43:36
11. Khúc Hát Dâng Hoa – Lm Nguyễn Sang 48:49
12. Kinh Hòa Bình – Lm Nguyễn Sang 53:48
13. Lãy Mẹ Mễ Du – Lm Nguyễn Sang 59:51
14. Ngày Không Còn Mẹ – Lm Nguyễn Sang 1:05:15
15. Một Trời La Vang – Lm Nguyễn Sang 1:10:57

Xem thêm các Album của Lm Nguyễn Sang

+ Album Thánh Ca Vol 1: Dấu Ấn – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=xNUg9L7np9o
+ Album Thánh Ca Vol 2: Cùng Mẹ Con Dâng – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=kV201MwT4oU
+ Album Thánh Ca Vol 3: Phù Vân – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=3xEm7wO-urE
+ Album Thánh Ca Vol 4: Đêm Tình Thánh – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=s6Cab0IAzj0
+ Album Thánh Ca Vol 5: Tấm Bánh Cho Đời – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=K-F3-4JiNrc
+ Album Thánh Ca Vol 6: Lòng Chúa Xót Thương – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=4R58VAqCyd0
+ Album Thánh Ca Vol 7: Lời Tạ Tội Của Đá – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=VdVgScXxfes
+ Album Thánh Ca Vol 8: Ngày Trở Về – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=93EqXpUrvBk
+ Album Thánh Ca Vol 9: Chỉ Có Một Trên Đời – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=RrUiUCnTuok
+ Album Thánh Ca Vol 10: Giờ Thứ 9 – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=4-2eyvChi_U
+ Album Thánh Ca Vol 11: Tiếng Gọi FATIMA – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=I9a-35OEqRg
+ Album Thánh Ca Vol 12: Xin Là Muối Men – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=PgoeWxJ59kc
+ Album Thánh Ca Vol 13: Giuse Người Công Chính – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=nn4fqM0MYJM
+ Album Thánh Ca Vol 14: Cung Đàn Thánh – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=7qkJTHUiunQ
+ Album Thánh Ca Vol 15: Adam Eva – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=ZAIxD7v0H-g
+ Album Thánh Ca Vol 16: Thiên Đường Ca – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=alFzOq-9Dsc
+ Album Thánh Ca Vol 17: Con Dâng Chúa – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=NCQI1cok0yo
+ Album Thánh Ca Vol 18: Lời Kinh Đêm – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=tqrxrWo9Co8
+ Album Thánh Ca Vol 19: Chút Tình Con Thơ – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=h-imEnHC4II
+ Album Thánh Ca Vol 20: Bê Lem Xưa – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=P23W6FE6das
+ Album Thánh Ca Vol 21: Chặng Thứ 12 – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=G51lQxx8sVw
+ Album Thánh Ca Vol 22: Máu Và Nước – Lm Nguyễn Sang | https://www.youtube.com/watch?v=qSeDqYhI_Io

Hình ảnh về Thánh Ca Nguyễn Sang | Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang 

Chủ đề tìm kiếm Thánh Ca Nguyễn Sang | Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang 

Album Thánh Ca Vol 23: Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang, Chút Lòng Son – Lm Nguyễn Sang, Album Thánh Ca Vol 23, Chút Lòng Son, Lm Nguyễn Sang, album vol 23 nguyễn sang, thánh ca nguyễn sang, Nhạc thánh ca, Maria, Thiên Chúa, Thánh Ca, NhacThanhCa, Công giáo, Thánh Ca tuyển chọn, Thánh Ca Việt Nam, NhacThanhCa10, thánh ca công giáo, tuyển tập thánh ca, thánh ca hay, Thánh Ca về Chúa, Thánh ca dâng mẹ, Thánh ca Mẹ Maria, nhạc chúa hay nhất, Giêsu, Mẹ Maria, LmNguyenSang,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.