Giám mục có trách vụ trả lương và cung cấp chỗ ở “thích ứng” cho mỗi linh mục trong địa phận của mình. Để trợ cấp các chi phí cho các giáo xứ, tiền cúng của Giáo hội và các bổng ngoại là nguồn thu nhập chính. Ông Francis Lavelle, phụ tá quản lý địa phận Tours làm sáng tỏ công việc này.

Không có lương cho hàng giáo sĩ

Ông Francis Lavelle cho biết, các linh mục không nhận “lương” nhưng nhận trợ cấp. Chúng ta không nói đến lương ở đây vì không có hợp đồng làm việc. Ông Levelle nhắc lại, “mỗi linh mục của địa phận nhận cùng số trợ cấp, dù số tiền có du di thay đổi tùy theo địa phận nhưng chỉ vài chục euro, nếu số thu của Giáo hội không đủ thì phải nhờ vào nguồn thu nhập khác, và đó là trường hợp thường xảy ra”. Còn về các giám mục thì họ nhận trợ cấp cao hơn các linh mục một chút nhưng chung chung trong toàn hàng giám mục Pháp, các giám mục nhận một số trợ cấp tương đương nhau. 

Các nguồn trợ cấp của các địa phận và giáo xứ

Ngoài tiền trợ cấp của địa phận, các ý lễ, các tuần cửu nhật, các bổng ngoại như các lễ rửa tội, đám cưới, tang lễ là nguồn thu nhập của các giáo xứ. Mỗi giáo xứ phải đóng vào quỹ địa phận 30 % tiền thu được của các bổng ngoại. Số tiền này góp phần vào việc phân bố hợp lý để trợ cấp cho các linh mục vì có sự khác biệt lớn giữa giáo xứ này với giáo xứ khác. Còn về tiền xin lễ thì được hội đồng giám mục mỗi nước ấn định. Ở Pháp, mỗi lễ được ấn định là 17 euro. 

Một linh mục được nhận bao nhiêu?

Các linh mục của giáo phận chúng tôi tất cả đều nhận từ hai nguồn khác nhau.  Ngoài trợ cấp còn có bổng lễ, và mỗi địa phận có thể khác nhau, nhưng phải tính đến con số thánh lễ dâng du di từ 20 và 25 lễ, chứ không phải 30 hoặc 31 lễ vì các lễ cuối tuần không tính. Trường hợp địa phận Tours chẳng hạn, tiền trợ cấp là 622 euro mỗi tháng, giám mục trợ cấp thêm tương đương 20 lễ mỗi tháng là 340 euro, tổng cộng là 962 euro hàng tháng cho mỗi linh mục trong số 115 linh mục của địa phận. 

Trả tiền đóng góp xã hội

Như thế thì các linh mục không có sổ lương mà sổ trợ cấp, họ trả các đóng góp xã hội như tiền hưu, bảo hiểm xã hội, tiền già… Họ không đóng tiền trợ cấp thất nghiệp vì không có mối lo là công việc sẽ giảm. Tất cả thuộc về chế độ chung, các đóng góp này đóng vào một quỹ đặc biệt gọi là quỹ bảo hiểm tuổi già và bệnh tật của tôn giáo.

Các nghĩa vụ của giám mục

Ông Francis Lavelle cho biết có một nghĩa vụ khác mà giám mục phải buộc làm: “Khi phong chức một linh mục, giám mục hứa cho linh mục một chỗ ở thích hợp trong suốt cuộc đời và săn sóc sức khỏe cho linh mục cho đến khi chết”. Như thế trên các tiền trợ cấp, các linh mục không phải trả tiền ở dù họ làm việc ở giáo xứ hay ở nơi khác.

Các cộng đoàn hay các cơ quan phục vụ các địa phận

Đây cũng là khác biệt cho các cộng đoàn tu sĩ hay các thể chế khác trong địa phận, phục vụ giáo xứ hay các mục vụ đặc biệt. Mỗi trường hợp đều khác nhau theo chức năng và yêu cầu, các thỏa thuận được ký với địa phận để ấn định số tiển phải trả.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ông Francis Lavelle, phụ tá quản lý địa phận Tours.