Đây là chuỗi video Nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô của website thanhcamoi.com. Chúng tôi tổng hợp những video Nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô hay, ý nghĩa đến quý vị.

Nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nội dung video Nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô 

Đức Giáo hoàng Phanxicô là vị Giáo hoàng mang hình ảnh của nhiều người: một nhà lãnh đạo như Phêrô, một tông đồ dân ngoại như Phaolô, một tu sĩ khó nghèo như Phanxicô Assisi, một nhà truyền giáo như Phanxicô Xavier và một nhà cải cách như Inhaxiô Loyola

#Phanxico #giáohoàng #giaohoang #triềuđại

Hình ảnh về Nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô 

Chủ đề tìm kiếm Nhìn lại 7 năm triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô 

[video-tag]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.