Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Cao Xá. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây

Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá Năm 2022

Giáo Hạt: Tây Ninh

KP. 2, Ttr. Châu Thành, Tây Ninh

Quan Thầy:

Số Điện Thoại: 0276 387 8188

Giờ Lễ Nhà Thờ Cao Xá:

Chiều T7: 17g45

Chúa Nhật: 4g30;6g45; 17g45

Nhà thờ Cao Xá; Giáo xứ Cao Xá;Giáo họ Cao Xá; Lịch lễ Cao Xá; Lịch lễ nhà thờ Cao Xá;Giờ lễ nhà thờ Cao Xá; Giờ lễ Cao Xá; Thánh lễ Cao Xá; Giáo lý nhà thờ Cao Xá; Giáo lý Cao Xá

Chuyên Mục

Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo

  • Cung cấp thông tin về lịch lễ giáo xứ giáo họ của bạn tại đây: https://forms.gle/RHnXkuJ1eZZHzw5d8
  • Chia sẻ lịch học giáo lý hôn nhân, dự tòng của bạn tại đây: https://forms.gle/NAu2UBRgdzPEJ7wB7