Giáo xứ Tân Phước 

245 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM

www.giaoxutanphuoc.net

nhathotanphuoc@gmail.com

Giờ lễ 

Thứ 2 – Thứ 7: 

+ Lễ sáng : 05:00

+ Lễ chiều : 17:30

Thứ 5: 18:00

Chúa Nhật: 

 + Lễ sáng : 05:30 và 07:30 

 + Lễ chiều : 17:30 và 19:00 

Giáo xứ Tân Phước 245 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCMwww.giaoxutanphuoc.netnhathotanphuoc@gmail.com

Giờ lễ Thứ 2 – Thứ 6: Chiều : 17:30Thứ 5: Chiều : 18:00Thứ 7: Chiều : 19:00Chúa Nhật: Sáng : 07:30 – Chiều : 17:30

Giáo xứ Tân Phước 

245 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM

www.giaoxutanphuoc.net

nhathotanphuoc@gmail.com

Giờ lễ 

Thứ 2 – Thứ 7: 

+ Lễ sáng : 05:00

+ Lễ chiều : 17:30

Thứ 5:

+ Lễ chiều : 18:00

Chúa Nhật: 

 + Lễ sáng : 05:30 và 07:30 

 + Lễ chiều : 17:30 và 19:00 

Liên kết 

  • TGP Sài Gòn
  • Vatican News
  • Mục vụ giới trẻ

FANPAGE

Copyright 2022 © Giáo xứ Tân Phước